Over ons

Gezond leven staat steeds meer in de belangstelling. Het is belangrijk dat er wetenschappelijke kennis beschikbaar is over alle aspecten die op de een of andere manier bijdragen aan de gezondheid. Ook als het gaat over de consumptie van bier.

Daarom is in februari 2009 Kennisinstituut Bier opgericht. Dit is het wetenschappelijke insituut op het gebied van verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Kennisinstituut Bier richt zich op professionals zoals (para)medici en voedingsvoorlichters.

Onderzoek & communicatie
Kennisinstituut Bier ontwikkelt op basis van wetenschappelijke kennis (voorlichtings)materiaal over de biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van verantwoorde bierconsumptie. Daarnaast faciliteert Kennisinstituut Bier wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van verantwoorde bierconsumptie om gaten in de kennis te vullen.

Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, financiert Kennisinstituut Bier. Deze financiële bijdrage wordt gezien als getuigenis om een actieve rol te spelen in het beantwoorden van de groeiende vraag naar objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie over gezonde voeding. Via Kennisinstituut Bier dragen de bierbrouwerijen hier graag aan bij.