Over ons

Alles over bier en gezondheid
Kennisinstituut Bier wil de kennis vergroten over matige bierconsumptie en het effect hiervan op de gezondheid. Het instituut doet dit door wetenschappelijk onderzoek te verzamelen, te duiden en in perspectief te plaatsen voor verschillende doelgroepen (bv. professionals, wetenschappers, media etc.).
 

Onderzoek & Communicatie
Wetenschap is de basis van de activiteiten van Kennisinstituut Bier. Al het wetenschappelijke onderzoek naar de gezondheidseffecten van biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van matige bierconsumptie en matige alcoholconsumptie in het algemeen wordt bijgehouden. Vervolgens plaatst Kennisinstituut Bier de wetenschappelijke bevindingen in context en maakt ze actief beschikbaar. Daarnaast signaleert het instituut ontwikkelingen in wetenschappelijk alcoholonderzoek en levert een bijdrage aan het wetenschappelijke debat rond matige alcoholconsumptie en gezondheid.
 

Over Kennisinstituut Bier
Kennisinstituut Bier is een stichting opgericht in 2009. Nederlandse Brouwers is de belangrijkste financier van Kennisinstituut Bier. In het bestuur zitten drie gerenommeerde wetenschappers en een vertegenwoordiger uit de brouwerijsector. Het kantoor is gevestigd in Wageningen, het hart van de Food Valley.
 

Verdeling budget
Het jaarlijkse budget van ongeveer 300.000 euro van Kennisinstituut Bier wordt grotendeels besteed aan personeel. Ook de wetenschappers in het bestuur krijgt een vergoeding passend bij de input die ze leveren en de tijd die ze investeren. Onderstaande figuur laat de verdeling van het budget van de afgelopen 5 jaar zien.