Krijg je van bier een dikke buik? (gepubliceerd)

In de volksmond heet een dikke naar voren uitpuilende buik een bierbuik. Maar is bier wel verantwoordelijk voor deze buik? Met dit onderzoek proberen we dit uit bestaande wetenschappelijke literatuur te halen.

Uitvoering
Alle bestaande studies met data over bierconsumptie en overgewicht worden nogmaals geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van het ontstaan van de bierbuik. Het verband tussen bierconsumptie en lichaamsgewicht, BMI (Body Mass Index), buikomvang en middel-heupomtrek wordt geanalyseerd. In totaal zijn 35 bevolkingsonderzoeken (ruim 620.000 deelnemers) en 12 experimentele studies (bijna 500 proefpersonen) onder de loep genomen.

Uitvoering: Universiteit van Kopenhagen
Financiering: Kennisinsituut Bier

Conclusie
Er lijkt een trend dat meer dan twee glazen bier per dag bij mannen de buikomvang doet toenemen. Maar voor een harde conclusie is meer onderzoek noodzakelijk. Bij mannen wordt in de meeste bevolkingsstudies geen of een positief verband gevonden tussen bierconsumptie en overgewicht. Een beperkt aantal studies heeft gekeken naar de relatie tussen mate van bierconsumptie en overgewicht. Uit deze studies blijkt dat bij mannen bij consumptie van meer dan 4 liter bier (= meer dan 16 glazen) per week er mogelijk wel een relatie is met een dikkere buik. Bij matige consumptie lijkt de buik niet in omvang toe te nemen. Voor vrouwen was een conclusie lastig, omdat vrouwen minder vaak bier drinken en er dus minder data beschikbaar zijn.

Publicatie
Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Kok FJ, Sierksma A, Raben A, Astrup A. Is beer consumption related to measures of abdominal and general obesity? Nutrition Reviews 2013; 71(2):67-87.

Meer informatie
Vraagbaak: Krijg je van bier een bierbuik?
Bierbuik nog niet rond
Nathalie Bendsen: “Het is nog onduidelijk of de bierbuik een mythe of een feit is”
Voeding Nu: Bierbuik wetenschappelijk bekeken