Ga je door ziekte minder drinken?

Als je ziek wordt pas je soms je leefstijl aan. Deze studie onderzoekt of mensen waarbij de gezondheidstoestand verandert ook hun drinkpatroon aanpassen. En met welke factoren dit samenhangt.


Uitvoering
Ruim 50.000 Zweden hebben vragenlijsten ingevuld over hun gezondheidstoestand en drinkpatroon. Aan de hand van deze data wordt bekeken of er een verband is tussen een veranderende zelfbeoordeelde gezondheidstoestand en drinkpatroon.

Uitvoering: Karolinska Institutet,Institute of Environmental Medicine, Unit of Translational Epidemiology, Stockholm, Zweden
Financiering: Kennisinstituut Bier

Meer informatie
Onderzoeksvoorstel: Exploring the dynamic relationship between alcohol consumption trajectories and different aspect of health