Is bier na het sporten verstandig om vocht aan te vullen? (gepubliceerd)

Door te sporten verlies je veel vocht en met dit onderzoek willen we uitzoeken wat het effect is van bierconsumptie op de vochtbalans als het lichaam uitgedroogd is.

Uitvoering
Dertien gezonde mannen van 18 - 35 jaar fietsen vijf keer op een fietsergometer tot ze 1% van hun lichaamsgewicht hebben verloren in de vorm van zweet. Vervolgens vullen ze hun vochtverlies (ongeveer 750 ml) aan met bier (5%), bier met een laag alcoholpercentage (2%), alcoholvrij bier (0,0%), een isotone rehydratiedrank of kraanwater. De mannen blijven daarna voor een periode van vijf uur op de universiteit om de urineproductie te meten.

Uitvoering: Wageningen Universiteit
Financiering: European Hydration Institute en Kennisinstituut Bier

Conclusie
Een matige hoeveelheid bier (ongeveer 3 standaardglazen) lijkt geen invloed te hebben op de urineproductie, maar zorgt niet voor complete rehydratie na inspanning. Matige bierconsumptie, in de vorm van pils, bier met een laag alcoholgehalte of alcoholvrij bier in combinatie met water of een andere rehydratiedrank en zoute snacks zouden een goede rehydratiestrategie kunnen zijn. Hier is echter meer onderzoek naar nodig. 

Publicatie
Wijnen AHC, Steennis J, Catoire M, Wardenaar FC, Mensink M (2016). Post-Exercise Rehydration: Effect of Consumption of Beer with Varying Alcohol Content on Fluid Balance after Mild Dehydration. Front Nutr, 3:45. 

Meer informatie
Vraagbaak: Is bier een goede rehydratiedrank voor na het sporten?
Met alleen bier vul je je vocht niet voldoende aan na het sporten