Hoeveel draagt alcohol bij aan het risico op kanker? (gepubliceerd)

Dat alcohol het risico op een aantal soorten kanker verhoogt is bekend. In dit onderzoek proberen wij te achterhalen hoe groot de bijdrage van alcohol is en hoe dit zich verhoudt tot andere risicofactoren.

Uitvoering
Een systematische review van bestaande literatuur gecombineerd met een statische analyse moet meer duidelijkheid geven.

Uitvoering: Hendriks Nutrition Support for Business en StatistiCal
Financiering: Kennisinstituut Bier

Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat tot 15 gram alcohol per dag er geen risicoverhoging is op het krijgen van de meest voorkomende kankersoorten. Vanaf 15 gram per dag is er wel een risicoverhoging. Over het algemeen geldt: hoe meer alcohol, hoe hoger het risico op kanker. Daarnaast blijken vrouwen gevoeliger dan mannen.

Publicatie
Hendriks HFJ, Calame W (2018) The Contribution of Alcohol Consumption to Overall Cancer Incidence in the Western World: A Meta-Analysis. J Nutr Health Sci 5(3): 311

Meer informatie
Hoeveel draagt alcohol bij aan het risico op kanker?