Bier als alternatieve sportdrank?

Bier is een populaire alcoholische drank na sportgelegenheden. Deze review geeft een literatuuroverzicht van de effecten van bier op sportprestatie en sportherstel.

Uitvoering
Een literatuurreview waarin het beschikbare wetenschappelijke onderzoek over het effect van bier op sportprestatie en herstel van fysieke inspanning wordt behandeld en in perspectief wordt geplaatst.

Uitvoering: Kennisinstituut Bier
Financiering: Kennisinstituut Bier