Presentatie portiegrootte alcoholische dranken (gratis)

Wat is een standaardportie alcoholische drank? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft Kennisinstituut Bier een toolkit ontwikkeld voor professionals. Onderdeel van deze toolkit is een PowerPointpresentatie over portiegrootte van alcoholische dranken. De presentatie kan de basis voor of onderdeel van je eigen presentatie zijn.