Alcoholconsumptie minderen tot twee glazen per dag verlaagt bloeddruk

Mensen die niet meer dan twee glazen alcohol per dag drinken hoeven niet minder te gaan drinken om hun bloeddruk te verlagen. Voor mensen met een hogere alcoholconsumptie is het beter om hun alcoholconsumptie terug te brengen naar maximaal twee glazen per dag. Dit is de conclusie van een meta-analyse onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Bloeddruk
De Canadese onderzoekers1 onderzochten het effect van verlagen van alcoholconsumptie op de bloeddruk. In deze meta-analyse zijn 36 internationale studies geanalyseerd. Hieruit blijkt dat hoe hoger de aanvankelijke alcoholconsumptie, hoe groter het positieve effect van het minderen van de alcoholconsumptie op de bloeddruk. Het effect is het grootst bij mensen met de hoogste alcoholconsumptie (>6 standaardglazen/dag). Het verlagen van alcoholconsumptie heeft geen effect op de bloeddruk van mensen die al matig drinken (≤2 standaardglazen/dag).

In perspectief
Het is al bekend dat overmatige alcoholconsumptie de bloeddruk verhoogt, maar er is veel minder bekend over het effect van minderen op de bloeddruk. De laatste review over dit onderwerp is meer dan 15 jaar oud2. De huidige meta-analyse is de eerste die het effect van het verlagen van de alcoholinname per consumptiecategorieën heeft geanalyseerd. De onderzoekers schatten dat in het Verenigd Koninkrijk meer dan 650 doden per jaar voorkomen kunnen worden als mensen die meer dan twee glazen per dag drinken hun alcoholconsumptie minderen.

Hypertensie
De medische naam voor een te hoge bloeddruk is hypertensie. Er is sprake van hypertensie als de bovendruk hoger is dan 140 mm Hg of de onderdruk hoger is dan 90 mm Hg. Langdurige hypertensie beschadigt de wanden van de slagaders waardoor slagaderverkalking ontstaat.  Dit kan uiteindelijk ook schade aanrichten aan organen zoals hart, hersenen, ogen en nieren. Vaak treden pas bij ernstige en langdurige hypertensie symptomen op zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid en wazig zien3.

Bronnen:

  1. M.  Roerecke, Kaczorowski, J., Tobe, S. W., Gmel, G., Hasan, O. S. M., en Rehm, J., The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis, Lancet Public Health, 2017 (2), e108-20
  2. Xin X, He J, Frontini MG, Ogden LG, Motsamai OI, Whelton PK. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001; 38: 1112–17
  3. https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoge-bloeddruk Geraadpleegd op 9-20-2017