Geen verhoogd risico op een beroerte bij matige alcoholconsumptie

Matige alcoholconsumptie – waaronder bierconsumptie – is niet geassocieerd met een verhoogd risico op subarachnoïdale bloeding. Dit is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biomedial Reports1.
Meta-analyse
Er is geen associatie tussen alcoholconsumptie – zowel bier, wijn als sterkedrank -  van maximaal 30 gram per dag en het risico op subarachnoïdale bloeding. Bij een hogere inname neemt het risico juist toe. Onderzoekers concludeerden dit aan de hand van een meta-analyse waarin onderzoeksgegevens van 480.000 mensen uit 14 observationele studies zijn onderzocht. Eerder was de associatie tussen dit type beroerte en alcoholconsumptie nog niet duidelijk, daarom besloten Chinese onderzoekers om alle beschikbare onderzoeksgegevens over dit onderwerp te analyseren. Het is nog onduidelijk welk mechanisme achter de associatie met overmatig alcoholgebruik zit en waarom er geen invloed van matige alcoholconsumptie is op het risico op een subarachnoïdale bloeding.

Beroerte
Bij een subarachnoïdale bloeding ontstaat een bloeding in de ruimte tussen de schedel en hersenen. Dit is meestal het gevolg van een scheur in een bloedvat. Deze aandoening komt niet zo vaak voor. De meest voorkomende beroerte (85%) wordt veroorzaakt door ischemie (tekort aan zuurstof)2. Eerder onderzoek vond een associatie tussen matige alcoholconsumptie en een lager risico op een ischemische beroerte (ookwel CVA of herseninfarct genoemd)3. Dit type beroerte wordt veroorzaakt door een bloedprop die de bloedstroom in een ader in de hersenen blokkeert. Het risico op ischemische beroerte is het laagst (relatief risico van 20%) bij alcoholconsumptie van 15 gram per dag. Een hogere inname verhoogt het risico. Dit wordt een J-curve genoemd.

Bronnen:

1. Yao X, Zhang K, Bian J, Chen G. (2016). Alcohol consumption and risk of subarachnoid hemorrhage: A meta-analysis of 14 observational studies. Biomed Rep, (5):4.

2. Go AS, Mozzaffarian D, Roger VL et al. (2013). Heart Disease and Stroke Statistics—2013 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation, 127(1):e6-e245. 

3. Ronksley PE, Brien SE, Turner BJ et al. (2011). Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ, 342:d671.