Minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten door alcoholconsumptie

Het aantal mensen dat overleed aan hart- en vaatziekten door alcoholconsumptie in 2012 is 31% lager dan eerder werd geschat. Dat concluderen onderzoekers van de University of Toronto.1 Daarnaast weerleggen de wetenschappers met dit onderzoek eerdere kritiek op het effect van matige alcoholconsumptie op de gezondheid.


Resultaten
Ongeveer 780 duizend mensen overleden aan hart- en vaatziekten door alcoholconsumptie* over de hele wereld in 2012 volgens de onderzoekers. Dit is 1.4% van de totale mortaliteit en 22.6% van de aan alcoholgerelateerde sterftegevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie schatte eerder dat ruim 30% van de mensen met hart- en vaatziekten overleden door alcoholconsumptie in 2012. De onderzoekers bevestigen ook de klassieke J-curve voor coronaire hartziekten. Geheelonthouding en overmatige alcoholconsumptie worden in verband gebracht met een hoger risico op coronaire hartziekten en matige alcoholconsumptie met een lager risico.

Betwist in de wetenschap
Eerder dit jaar publiceerde een andere Canadese onderzoeksgroep een onderzoek  wat breed werd opgepikt in de media.2 Matige alcoholconsumptie zou geen positieve invloed hebben op het sterfterisico door alle oorzaken, waaronder dus ook hart- en vaatziekten. Zij corrigeerden hun data voor een aantal factoren. Zo hielden zij rekening met de mensen die eerder alcohol dronken, maar voor hun gezondheid waren gestopt. Dit worden de zogenaamde ‘sick-quitters’ genoemd. De onderzoekers uit Toronto deden dit ook en zagen toch, net zoals ander eerder onderzoek, een beschermend effect van matige alcoholconsumptie op coronaire hartziekten.

*Hoeveelheid alcohol niet gespecificeerd. 

Bronnen:

1. Rehm J., Shield K.D., Roerecke M. & Gmel G. (2016). Modelling the impact of alcohol consumption on cardiovascular disease mortality for comparative risk assessments: an overview. BMC Public Health, 16: 363

2. Stockwell T., Zhao J., Panwar S. et al. (2016). Do "Moderate" Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality. JSAD, 77(2):185-198