Onderzoek bevestigt associatie alcoholconsumptie en type 2 diabetes

Nieuw onderzoek bevestigt dat lage tot matige alcoholconsumptie leidt tot een verminderde kans op het krijgen van diabetes type 2, in vergelijking met het drinken van geen alcohol.

Meerdere studies
De onderzoekers vatten gegevens van meer dan 70 duizend mensen uit 26 onderzoeken samen in een zogeheten meta-analyse. De deelnemers werden tussen 3 en 20 jaar gevolgd. Onderzocht werd hoeveel mensen diabetes type 2 kregen en hoeveel alcoholische drank zij dronken.


Alcoholconsumptie
Consumptie van minder dan 20 gram per dag (twee standaardglazen alcoholische drank) voor vrouwen en minder dan 40 gram per dag (4 standaardglazen alcoholische drank) voor mannen zorgt voor een lager risico op diabetes type 2 vergeleken met geheelonthouders.

Ideeën voor vervolg
Leden van het International Scientific Forum on Alcohol Research van Boston University opperen meerdere ideeën voor vervolgonderzoek naar aanleiding van deze meta-analyse.Zo kan onderzoek gedaan worden naar het effect van andere componenten in alcoholische drank, zoals polyfenolen in bier en wijn, op het diabetesrisico. Ook is er nog geen eenduidigheid over het risico op hart- en vaatziekten en alcoholconsumptie onder mensen die al diabetes type 2 hebben.

 

Bronnen:

1. Li, X. H., Yu, F. F., Zhou, Y. H., & He, J. (2016). Association between alcohol consumption and the risk of incident type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis. AM J Clin Nutr, e-publicatie.

2. Critique 182: A major meta-analysis on the association of alcohol consumption with the risk of diabetes mellitus — 8 March 2016. Institute on Lifestyle & Health, Boston University.