Diewertje Sluik

Diewertje Sluik is een postdoc onderzoekster op de afdeling Humane Voeding aan Wageningen Universiteit. Ze heeft een Bachelor in Voeding en Diëtetiek alsmede twee Masteropleidingen in Voeding en Gezondheid en Epidemiologie.

Voor haar promotieonderzoek aan het ‘German Institute of Human Nutrition’ (DIfE) heeft ze 3.5 jaar in Berlijn gewoond. Haar onderzoek richtte zich op leefstijlfactoren en het risico op sterfte bij mensen met diabetes. Hiervoor heeft ze data geanalyseerd van ruim 6.000 diabetici uit zes verschillende Europese landen. Ze heeft onder andere de relatie tussen alcoholconsumptie en sterfte in diabetici onderzocht. Hieruit bleek dat het advies om alcohol met mate te consumeren - net als voor de gewone bevolking - ook voor diabetici geldt. Verder toonde ze aan dat andere leefstijladviezen, zoals het nastreven van een gezond gewicht, een gezond voedingspatroon en voldoende lichamelijke beweging - net als voor de algemene bevolking - ook bij mensen met diabetes gerelateerd waren aan een lager sterfterisico. Haar conclusie was dan ook dat er voor diabetici geen specifieke richtlijnen voor een goede voeding en gezonde leefstijl opgesteld hoeven te worden.

Voedingspatroon van de bierdrinker
Er is veel onderzoek gedaan of het gunstige effect van een matige alcoholconsumptie op hart- en vaatziekten toe te dichten is aan één bepaalde alcoholische drank. Hieruit is gebleken dat liefhebbers van bier, wijn, en sterkedrank in veel andere opzichten van elkaar kunnen verschillen.

Aan de hand van de nationale voedselconsumptiepeiling proberen we eerst te achterhalen wat de drankvoorkeur is van de gemiddelde Nederlander. Tevens wordt onderzocht wanneer en waar alcohol wordt geconsumeerd, bijvoorbeeld thuis of in het café. Daarnaast wordt gekeken of de voedselinname en het voedingspatroon verschilt tussen liefhebbers van bier, wijn en sterkedrank.

Maar er wordt ook over de grens gekeken. Alcoholconsumptie en -voorkeur zijn namelijk sterk cultureel bepaald. Frankrijk, Italië en Spanje zijn bijvoorbeeld echte wijnlanden en in België, Engeland en Duitsland wordt er meer bier gedronken. Door deze verschillen kan ook het voedingspatroon van een Franse of een Nederlandse wijndrinker anders zijn. We zullen de relatie tussen drankvoorkeur en voedingspatronen onderzoeken in de volgende Europese landen: België, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Engeland.

Tevens wordt bier vaak in verband gebracht met de zogenoemde ‘bierbuik’. Of dit ook wetenschappelijk onderbouwd is, is niet helemaal duidelijk. Daarom gaan we in een andere Nederlandse studie het verband tussen drankvoorkeur en verschillende maten van lichaamssamenstelling zoals middelomtrek en vetpercentage onderzoeken.