Voorkeur voor bier, wijn of sterkedrank hangt sterk samen met voedingsgewoonten

liefhebbers van bier, wijn, en sterkedrank zijn verschillend. Niet alleen in drankvoorkeur, maar ook in  voedingsgewoonten en leefstijlfactoren. Uit onlangs gepubliceerd literatuuronderzoek blijkt dat ook voedingsgewoonten drankvoorkeur bepalen. En dat een effect op de gezondheid misschien niet door de drank, maar door het onderliggende voedingspatroon komt.

Matige alcoholconsumptie kan goed zijn voor hart en bloedvaten. Er is veel onderzoek gedaan of dit gunstige effect alleen geldt voor één bepaalde alcoholische drank. Om dit te kunnen vergelijken moet je weten hoe de mensen die de dranken drinken onderling van elkaar verschillen.

Literatuurstudie
In een systematische literatuurstudie zijn alle onderzoeken naar de relatie tussen drankvoorkeur en voedingsgewoonten samengevat. In drie verschillende databases zijn uit alle gepubliceerde studies tot maart 2013 in totaal 16 studies gevonden. Deze studies zijn uitgevoerd in Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tussen 1997 en 2012.

Verschillen per land
In de meeste noordelijke Europese landen hadden de meeste vrouwen een wijnvoorkeur en mannen een biervoorkeur. De meeste personen (mannen én vrouwen) uit Zuid-Europese landen dronken het liefst wijn. In de meeste landen hadden de personen met een biervoorkeur ongezondere voedingsgewoonten. Ook waren het vaker mannen, rookten ze vaker en was hun absolute alcoholinname het hoogst. Onder de wijndrinkers was een duidelijk verschil te zien tussen landen: in Noord-Europa en de V.S. aten personen met een wijnvoorkeur gezonder, maar in Zuid-Europese landen was dit niet het geval. In Mediterrane landen waren de personen met een wijnvoorkeur over het algemeen ouder en hadden vaker overgewicht, terwijl personen met een wijnvoorkeur in Noord-Europa en de V.S. hoger opgeleid waren en een lager BMI hadden.

Verstorende factoren
Voorkeur voor een bepaalde drank hangt dus samen met voedinggewoonten en verschilt per land. Ook hangt de voorkeur of van factoren als leeftijd, geslacht, gewicht, rookgedrag en opleiding. Deze factoren kunnen in onderzoeken het effect van alcoholische dranken op gezondheid verstoren. Daarom is het belangrijk dat studies die de specifieke effecten van bier, wijn of gedistilleerd op de gezondheid onderzoeken hier rekening mee houden.

Lees het volledige artikel