Nederlanders niet bekend met standaardglazen

Het merendeel van de drinkende Nederlanders weet niet dat standaardglazen alcoholhoudende drank dezelfde hoeveelheid alcohol bevatten. Dit blijkt uit onderzoek van Drinkwijzer.

Ruim zes op de tien respondenten denkt dat standaardglazen van verschillende dranken niet allemaal dezelfde hoeveelheid alcohol bevatten. Bijna de helft kent de grootste hoeveelheid alcohol toe aan een glas whisky en de laagste hoeveelheid aan een glas bier.
 

Standaardglazen
Standaardglazen bevatten rond de 10 gram alcohol, onafhankelijk van de soort drank. Vanwege verschillende alcoholpercentages van de dranken kent elke dranksoort een eigen standaardglas. Voor bier is dat 250 ml en een standaardglas whisky is 35 ml. Wijn schenk je in een standaardglas van 100 ml. Er gaan dus ruim zeven standaardglazen wijn uit een fles van 750 ml.

De Gezonheidsraad stelt dat als je drinkt je als man dit beter kan beperken tot twee standaardglazen en als vrouw tot één standaardglas per dag. Op die manier kunnen alcoholhoudende dranken passen in een gezonde leefstijl. Het maakt dan niet uit of je bier, wijn of gedistilleerd drinkt.

Alcoholfeiten
Nederlanders blijken slecht op de hoogte van de feiten rondom alcohol. Zo is één op de zeven Nederlanders er van overtuigd dat rode wijn beter voor de gezondheid is dan witte wijn. Ruim driekwart is van mening dat iedere dag een glas wijn gezonder is dan een glas whisky en bijna de helft denkt dat sterkedrank schadelijker is voor de gezondheid dan bier en wijn.

App
Drinkwijzer heeft een applicatie gemaakt voor de iPhone om mensen bewuster te maken van hun drinkgedrag om zo te komen tot verantwoorde alcoholconsumptie. De app omvat onder andere een drinkdagboek en algemene drankinformatie. Voor andere mobiele telefoons is er een mobiele website www.drinkwijzer.info.

Glazenstandaard
Kennisinstituut Bier heeft onlangs de Glazenstandaard geïntroduceerd. Dit is een hulpmiddel dat gezondheidsprofessionals kunnen gebruiken om alcohol bepreekbaar te maken tijdens een consult en dat cliënten inzicht geeft in de hoeveelheid alcoholhoudende drank die ze consumeren.

Lees meer over Drinkwijzer

Bestel de gratis Glazenstandaard (voor gezondheidsprofessionals)