Minder dementie onder ouderen die matig alcohol consumeren

Duitse onderzoekers suggereren dat lichte tot matige alcoholconsumptie het risico op dementie kan verlagen bij 75-plussers. Het artikel over hun onderzoek verscheen begin maart in het wetenschappelijke tijdschrift Age and Ageing.

De onderzoekers volgden 3 jaar lang 3.202 gezonde Duitsers met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. De helft van de proefpersonen dronk geen alcohol en de andere helft dronk over het algemeen tot 2 glazen per dag. De drinkende ouderen waren veelal hoger opgeleid, woonden niet alleen en hadden geen last van een depressie. Maar zelfs na correctie voor deze beschermende factoren hadden de ouderen die alcohol consumeerden 29% minder kans op het ontwikkelen van dementie en een 42% verlaagd risico op het krijgen van Alzheimer. De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met eerdere studies gedaan onder 65-plussers.

Bier of wijn
Het type drank – bier, wijn of juist een combinatie van alcoholhoudende dranken – maakte geen verschil. De fysiologische verklaring voor de beschermende werking is waarschijnlijk hetzelfde als de bescherming tegen hart- en vaatziekten, onder andere een verhoging in HDL-cholesterol en een verbetering in de insulinegevoeligheid.

Kanttekeningen
Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Hoe betrouwbaar zijn de gegevens over alcoholconsumptie? In bevolkingsonderzoek blijft natuurlijk de vraag of het gevonden verband causaal is. Het zou kunnen zijn dat de drinkende ouderen een gezondere leefstijl hadden, met veel bewegen en gezond eten. Hiervoor is niet gecorrigeerd in deze studie.

Current alcohol consumption and its relationship to incident dementia: results from a 3-year follow-up study among primary care attenders aged 75 years and older