Lager risico op dementie bij matige alcoholconsumptie

Matige alcoholconsumptie (≤ 2 glazen per dag voor mannen en ≤ 1 glas per dag voor vrouwen) verlaagt het risico op verschillende vormen van dementie met 23% ten opzichte van niet drinkers. Dit blijkt uit een Amerikaanse overzichtsstudie waarin 143 studies zijn meegenomen.

Het beschermende effect is met name gevonden bij personen van 55 jaar en ouder. Bij volwassenen tot 50 jaar werd bij matige alcoholconsumptie geen beschermend effect gevonden, maar ook geen negatief effect op het cognitief functioneren.

Externe factoren
Ook wanneer gecorrigeerd werd voor personen die om gezondheidsredenen gestopt zijn met het drinken van alcohol, bleef het beschermende effect bestaan. De relatie tussen alcoholconsumptie en verschillende vormen van dementie was onafhankelijk van geslacht, opleidingsniveau en rookgewoontes.

Bier, wijn of gedistilleerd
Wanneer onderscheid gemaakt wordt in type alcoholhoudende drank, lijkt het beschermende effect van wijn groter dan het effect van bier of gedistilleerd. Echter is deze veronderstelling gebaseerd op een relatief klein aantal studies en de resultaten wijzen niet consequent één kant uit.

Matige consumptie
Het beschermende effect van alcoholconsumptie op dementie geldt alleen voor matige consumptie. Consumptie van meer dan 3 glazen alcoholhoudende drank per dag verhoogt juist de kans op dementie.

Neafsey E.J, Collins M.A. Moderate alcohol consumption and cognitive risk. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011:7 465-484