Grote verschillen tussen alcoholrichtlijnen in landen

Een onderzoek naar de alcoholrichtlijnen van 75 landen laat zien dat er slechts 37 richtlijnen hebben opgesteld. Deze richtlijnen laten een grote spreiding zien tussen de hoeveelheid alcohol in een ‘standaardglas’ en de hoeveelheid alcohol die met een laag risico kan worden geconsumeerd. Deze spreiding kan hinderlijk zijn voor grensoverschrijdend onderzoek, waarbij afwijkende richtlijnen belemmerend kunnen werken. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek of internationale geldende richtlijnen haalbaar en wenselijk zijn.

Grote variatie in richtlijnen
De World Health Organization (WHO) definieert een standaardglas als een glas met 10 gram ethanol (=alcohol) en raad zowel mannen als vrouwen aan om per dag niet meer dan 20 gram alcohol (2 glazen) te consumeren. Slechts ongeveer de helft van de richtlijnen in het onderzoek volgt deze definitie van 10 gram alcohol per glas, waarbij de hoeveelheid alcohol in een standaardglas varieert van 8 tot 20 gram. Ook de hoeveelheid alcohol die per dag met een laag risico kan worden geconsumeerd varieert sterk van 10 tot wel 56 gram.

Oorzaken
Een mogelijke oorzaak voor de grote variatie in wat als standaardglas beschouwd wordt, is het bestaan van verschillende metrische systemen tussen landen. Ook is het mogelijk dat een standaardglas gebaseerd wordt op de hoeveelheid drank die gewoonlijk in een glas wordt geschonken. Deze hoeveelheid kan variëren per land. Waarschijnlijk komt het verschil tussen landen in de hoeveelheid alcohol die met een laag risico kan worden geconsumeerd door interpretaties van verschillende onderzoeken. De auteurs onderstrepen dat er in dit geval niet één land is dat gelijk heeft en dat zelfs alle richtlijnen onjuist kunnen blijken te zijn in de toekomst.

Nederland
Frappant is dat de auteurs Nederland categoriseren als land zonder nationale alcoholrichtlijnen. Toch stelt de Gezondheidsraad in 2006 dat volwassenen die gewoon zijn alcohol te gebruiken 1 (voor vrouwen) tot 2 (voor mannen) standaardglazen met een laag risico kunnen consumeren, waarbij 1 standaardglas 10 gram alcohol bevat. In de meest recente richtlijnen van de Gezondheidsraad (2015), gepubliceerd na de publicatie van het artikel, wordt beide seksen aangeraden alcoholgebruik te beperken tot 1 standaardglas per dag.

Hoe nu verder
De auteurs stellen dat vooral het besef van de verschillen omtrent alcoholrichtlijnen tussen landen van belang is en dat de standaardglazen in verschillende onderzoeken niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn. Toch is het waarschijnlijk niet haalbaar en wenselijk internationaal geldende richtlijnen op te stellen. In de praktijk verschilt het nu eenmaal per land wat als standaard wordt beschouwd en is de ene conclusie over veilige consumptie niet per se beter dan de andere. Tevens is het onduidelijk wat de effecten zijn van het opstellen van (internationale) richtlijnen met betrekking tot alcohol en de auteurs raden dan ook aan dat hier meer onderzoek naar moet worden gedaan.

Bronnen

Kalinowski, A., & Humphreys, K. (2016). Governmental standard drink definitions and low‐risk alcohol consumption guidelines in 37 countries. Addiction.

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006 – achtergronddocument. Den Haag: Gezondheidsraad 2006; publicatienr. A06/08

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/24.

World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2014 [cited 25 May 2015, accessed 20 April 2016]