Wetenschappers in The Lancet: Studie geen rechtvaardiging voor wereldwijde herziening alcoholbeleid

In augustus 2018 leidde een groot internationaal onderzoek in The Lancetwereldwijd tot media-aandacht met koppen als ‘Geen veilig niveau van alcoholgebruik’ en ‘Het veiligste niveau van drinken is niet drinken’. Diverse onderzoekers reageren met ingezonden brieven2,3,4,5: door kanttekeningen bij deze studie kan zo’n harde conclusie niet worden getrokken.

Kritiekpunten
De onderzoekers dragen diverse kritiekpunten aan waardoor de conclusies van deze studie voorbarig lijken te zijn. Zo is er alleen gekeken naar ziektes en is het effect op sterfte in het algemeen niet meegenomen, iets wat in bevolkingsonderzoek wel gedaan wordt. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek niet gecorrigeerd voor niet-drinkers. Was dit wel gedaan dan is er een gunstig effect bij 12 gram alcohol per dag (ongeveer 1 glas). Verder is er geen onderscheid tussen binge drinkers en niet-binge drinkers gemaakt, waardoor de resultaten vooral de negatieve effecten van alcoholconsumptie benadrukken. Een ander punt van kritiek is dat er geen correctie is gedaan op leeftijd, terwijl de meeste ziektes die zijn meegenomen geassocieerd zijn met veroudering. 

Opvallend is dat uiteindelijk de absolute effecten minimaal zijn: 918 op 100.000 mensen per jaar die één alcoholische consumptie per dag drinken krijgen een van de onderzochte gezondheidsproblemen vergeleken met 914 in 100.000 per jaar voor niet-drinkers.

Op basis van deze kanttekeningen is de conclusie van dit onderzoek - dat het alcoholbeleid wereldwijd moet worden herzien en de alcoholconsumptie op populatieniveau verlaagd - niet gerechtvaardigd, aldus de reacties in The Lancet.

Reactie van de auteurs
De auteurs van het betreffende onderzoek schrijven in een reactiein The Lancet dat er inderdaad kanttekeningen te plaatsen zijn bij hun nieuwe methode, maar blijven achter hun resultaten staan en vinden dat er wat moet worden gedaan aan de wereldwijde ziektelast die alcoholconsumptie veroorzaakt. 

Bronnen

  1. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2018; published online Aug 23.
  2. Reactie van: Augusto F Di Castelnuovo, Simona Costanzo, Giovanni de Gaetano
  3. Reactie van: Kevin D Shield, Jürgen Rehm
  4. Reactie van: Arne Astrup, Ramon Estruch
  5. Reactie van: Cedric Abat, Yanis Roussel, Hervé Chaudet, Didier Raoult
  6. Reactie van de auteurs van het onderzoek: Max Griswold, Emmanuela Gakidou on behalf of the GBD 2016 Alcohol Collaborators

Lees het nieuwsbericht over het oorspronkelijke artikel