Wereldkankerdag: Alcohol en kanker

Op Wereldkankerdag (4 februari) wordt wereldwijd het bewustzijn rondom kanker vergroot. Een van de aandachtsgebieden is preventie van kanker. Want ongeveer 30% van de kankergevallen in Nederland kan voorkomen kunnen worden door een gezonde leefstijl. Roken is veruit de belangrijkste risicofactor. Daarnaast zijn ongezonde voeding, onvoldoende beweging, overgewicht en (vooral overmatige) alcoholconsumptie beïnvloedbare risicofactoren.

Leefstijl
Kanker is een ziekte waarbij veel factoren een rol spelen. In Nederland zou naar schatting 30% van alle kankergevallen voorkomen kunnen worden door gezond te leven1. Onveranderlijke factoren zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etniciteit en genetische factoren dragen ook bij aan het risico op kanker. Je leefstijl aanpassen kan het risico op kanker verkleinen. Maar een garantie om kanker te voorkomen is er niet.

Risicofactoren
Roken is, met afstand, de belangrijkste risicofactor voor kanker in Nederland (19% van alle gediagnostiseerde kankergevallen). Gevolgd door ongezonde voedingsgewoonten (10% van alle kankergevallen), overgewicht (4% van alle kankergevallen) en alcoholconsumptie (3% van alle kankergevallen). Gebrek aan beweging draagt bij mannen en vrouwen verschillend bij, namelijk 1% aan kanker bij mannen en 3% aan kanker bij vrouwen. Voedingspatroon, overgewicht, alcohol en inactiviteit zijn samen bijna net zo belangrijk als roken alleen1.

Alcohol
Vooral overmatige alcoholconsumptie verhoogt het risico op het krijgen van verschillende soorten kanker. Het gaat hierbij om hoofd- & hals-, slokdarm-, borst-, lever- en dikkedarmkanker. Over het algemeen geldt: Hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico. Dit komt door de alcohol en het maakt dus niet uit of je bier, wijn of sterkedrank drinkt.
Hoeveel je risico op kanker verhoogt door alcoholconsumptie, hangt af van hoe hoog je risico op een bepaalde soort kanker überhaupt is en hoeveel je drinkt. De risicoverhoging van alcohol is vooral van belang bij borstkanker voor vrouwen en dikkedarmkanker bij beide geslachten. Het risico is bij deze soorten kanker al verhoogd vanaf lagere alcoholconsumptie, maar vooral bij meer dan 4 glazen per dag. Bij kanker in het mond- en halsgebied is het zo dat vooral rokers die alcohol drinken een verhoogd risico hebben1

Wereldkankerdag
Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

Niet in alle landen zijn de risicofactoren voor kanker hetzelfde. Deze infographic geeft de Europese situatie weer.

Meer informatie over alcohol en kanker

Kun je beter stoppen met alcohol drinken vanwege het risico op kanker?

Klopt het dat alcohol en de pil het risico op borstkanker ongeveer evenveel verhogen?

Achtergrondinformatie over alcohol en kanker

Bronnen

  1. TNO rapport: De bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie van en de sterfte aan kanker in Nederland, 2014, https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/Eindrapport%20PAF-studie.pdf