Vrouwen horen mogelijk beter door matige alcoholconsumptie

Of alcoholconsumptie effect heeft op de gehoorfunctie is al vaker onderzocht, maar de uitkomsten zijn niet eenduidig. Uit een Amerikaans onderzoek gepubliceerd in Scientific Reports blijkt dat matige alcoholconsumptie de gehoordrempel (het laagste volume dat waargenomen kan worden) mogelijk verlaagt bij vrouwen, wat impliceert dat dit mogelijk hun gehoor verbetert.

Vrouwen versus mannen
Uit een survey onder meer dan 4.000 Amerikanen tussen de 20 en 69 jaar blijkt dat vrouwen die matig drinken (max. 1 drankje per dag) een lagere gehoordrempel hebben dan geheelonthouders, wat impliceert dat ze een betere gehoorfunctie hebben. Ook hebben vrouwelijke voormalige drinkers en vrouwelijke overmatige drinkers een hoger risico op een verhoging van de gehoordrempel. Waarom deze effecten wel bij vrouwen werden gevonden en niet bij mannen is nog onduidelijk.

Betere doorbloeding
Hetzelfde mechanisme waardoor matige alcoholconsumptie beschermend kan werken tegen hart- en vaatziekten verklaart mogelijk ook de bescherming tegen gehoorproblemen. De HDL-cholesterolverhoging door matige alcoholconsumptie zou de doorbloeding in de oren stimuleren, wat de gehoorfunctie ten goede komt. Tevens zou de ontstekingsremmende en zenuwbeschermende werking van alcohol meer zenuwcellen van het slakkenhuis in het oor intact houden, zodat de gehoorfunctie minder snel achteruitgaat.

Meer onderzoek nodig
Dit is de eerste studie waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen in de associatie tussen matige alcoholconsumptie en gehoorbeperking zijn onderzocht. Bij eerdere studies kwam naar voren dat alcohol de gehoorfunctie aantast, terwijl andere studies (waaronder dit onderzoek) juist uitkomen bij een mogelijk gehoorbeschermende werking van alcohol. Er is meer onderzoek nodig naar de mogelijke effecten van alcohol op het gehoor evenals de eventuele verschillen hierin tussen mannen en vrouwen.

Referentie
Lin YY, Chen HC, Lai WS, Wu LW, Wang CH, Lee JC, ... & Chen WL. (2017). Gender Differences in the Association between Moderate Alcohol Consumption and Hearing Threshold Shifts. Scientific Reports, 7.