Voorwaarden deelname expertpanel

Bent u kritisch over uw werk en deelt u graag uw mening? Zit u vol ideeën en denkt u graag mee? Werkt u als diëtist, gewichtsconsulent, diabeteszorgverlener, verpleegkundige, praktijkondersteuner, doktersassistent, arts, voedingsvoorlichter, docent of beleidsmedewerker en komt u in uw werk in aanraking met bier in relatie tot gezondheid? Dan zijn wij op zoek naar u.

Als Kennisinstituut Bier willen wij materialen ontwikkelen en activiteiten organiseren die goed aansluiten bij de behoeftes van onze doelgroepen. Daarom hebben we een expertpanel van gezondheidsprofessionals die meedenken over voorlichtingsmaterialen en activiteiten.

Dit meedenken gebeurt vaak per e-mail en soms telefonisch of persoonlijk. Eén keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor alle leden zodat meer discussie mogelijk is. Wij snappen dat deelname aan het expertpanel beslag legt op uw drukke agenda's, maar we stellen de input van de experts zeer op prijs.

Vergoeding
Uiteraard worden de ideeën van het expertpanel meegenomen in de ontwikkeling van onze materialen en daarnaast ontvangen de leden van het panel 200 euro op jaarbasis plus een jaarlijkse verrassing. We verwachten dat u ongeveer één keer per kwartaal uw expertise met ons deelt. Voor de continuïteit stellen wij het op prijs dat een expert zitting neemt voor minimaal één tot anderhalf jaar, maar uiteraard bent u altijd vrij om af te zien van verdere deelname.

Deelname aan het expertpanel betekent in het kort:

  • U wordt regelmatig benaderd om uw expertise met ons te delen.
  • Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van 200 euro op jaarbasis plus een jaarlijkse verrassing.
  • U neemt het liefst één tot anderhalf jaar deel aan het expertpanel.

Wilt u lid worden van ons expertpanel of heeft u nog vragen? Neem dan snel contact met ons op.

Hartelijke groet,

Aafje Sierksma & Ivonne Sleutels