Vooral sociale interactie beïnvloedt gezichtsuitdrukking bij matige alcoholconsumptie

Het drinken van alcohol gebeurt vaak in sociale context. Een nieuwe studie kijkt naar het effect van alcohol op de gezichtsuitdrukking bij emoties bij sociale drinkers. De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychology Research and Behavior Management, laten zien dat vooral de hoeveelheid sociale interactie een belangrijke factor is.

Wat is er al bekend?
Alcohol is sterk gerelateerd aan sociale momenten en interactie. Eerdere studies hebben aangetoond dat alcohol effect kan hebben op emoties. Afhankelijk van de sociale context, kan dit effect zowel positief als negatief zijn.

Wat voegt deze studie toe?
Deze studie is de eerste systematische review naar het effect van alcohol op de gezichtsuitdrukking bij emoties bij sociale drinkers.

Effect van alcohol
Alcoholconsumptie kan zowel de emotionele staat als de (gezichts-)uitdrukking van emoties beïnvloeden. Inname van alcohol versterkt bijvoorbeeld aangename gevoelens en euforie, maar ook boosheid. Tegelijkertijd kan alcohol gevoelens van stress en angst verminderen, en vermindert het de schrikreactie op onaangename stimuli.
Daarnaast is het bekend dat alcohol motorische bewegingen verslechtert, wat mogelijk de daadwerkelijke uitdrukking van emoties kan beïnvloeden.
Bovendien kan alcohol non-verbaal gedrag versterken door het tegengaan van de remmende werking van sociale regels of het verminderen van de waargenomen noodzaak om deze regels te volgen.

Mate van sociale interactie
De huidige studie kijkt naar 13 interventiestudies met voornamelijk sociale drinkers onder de 35 jaar. Resultaten laten zien dat alcoholconsumptie zowel positieve als negatieve emoties beïnvloedt met sociale interactie als belangrijkste factor.  
In situaties met weinig sociale interactie lijkt alcohol de gezichtsuitdrukking van negatieve emoties te versterken. In situaties met matige sociale interactie heeft alcohol geen effect op de uitdrukking van positieve emoties, maar is de gezichtsuitdrukking van negatieve emoties verlaagd. Voor situaties met veel sociale interactie heeft matige alcoholconsumptie effect of zowel positieve als negatieve gezichtsuitdrukkingen op een sociaal wenselijke manier.

Sterke punten

  • Eerste review studie die kijkt naar het effect van alcohol op de gezichtsuitdrukking van emoties.

     

Zwakke punten

  • Duidelijke verschillen in gezichtsuitdrukking van emoties tussen mannen en vrouwen zijn moeilijk te onderzoeken.
  • Het effect van alcohol op de gezichtsuitdrukking van pijn en verdriet is nog niet onderzocht.

Referenties:
1. E. S. Capito, Lautenbacher, S., and Horn-Hofmann, C. Acute alcohol effects on facial expressions of emotions in social drinkers: A systematic review. Psychology Research and Behavior Management, vol. 10, pp. 369 - 385, 2017.