Regelmatige alcoholconsumptie verlaagt het risico op diabetes

Alcoholconsumptie op 3-4 dagen per week verlaagt het risico op diabetes met zo’n 30%, ongeacht de hoeveelheid die wordt gedronken. Dat concluderen Deense onderzoekers op basis van hun studie in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetologia.

Wat is er al bekend?
Lichte tot matige alcoholconsumptie is geassocieerd met een lager risico op diabetes, in vergelijking met niet-drinken. Overmatige alcoholconsumptie is juist geassocieerd met een verhoogd risico.

Wat voegt deze studie toe?
Deze studie kijkt naar de specifieke rol van drinkpatronen, zoals frequentie en ‘binge drinken’. Ook wordt gekeken naar het effect van verschillende soorten drank.

Hoeveelheid en frequentie
Uit de studie1 onder ruim 70.000 Deense mannen en vrouwen blijkt dat zowel hoeveelheid als frequentie van alcoholconsumptie gerelateerd is aan het risico op diabetes. Mannen die 14 alcoholische consumpties per week dronken en vrouwen die 9 consumpties dronken, hadden het laagste risico op diabetes. Bij het combineren van hoeveelheid en frequentie blijkt dat drinken op 3-4 dagen/week het meest geassocieerd is met een verlaagd risico op diabetes, ongeacht de hoeveelheid alcohol die wordt gedronken. Een duidelijke associatie tussen ‘binge drinken’ en diabetes werd niet gevonden.

Bier, wijn of sterkedrank
De onderzoekers keken ook naar de verschillen tussen bier, wijn en sterkedrank. Mannen blijken een lager risico te hebben op diabetes wanneer ze 1-6 glazen bier of meer dan 7 glazen wijn per week drinken. Vrouwen hebben een lager risico op diabetes als ze meer dan 1 glas wijn per week drinken. Sterkedrank was niet geassocieerd met diabetes in mannen, terwijl vrouwen een hoger risico hebben als ze meer dan 7 glazen sterkedrank per week drinken.    

Sterke punten van de studie

 • Grote studie populatie met uiteenlopende leeftijden.
 • Onderscheid gemaakt tussen levenslange geheelonthouders en voormalige drinkers.
 • Gecorrigeerd voor veel mogelijk verstorende factoren (bijv. leeftijd, BMI, dieet, opleidingsniveau).
 • Effect van drinkfrequentie onderzocht, met correctie voor totale alcoholinname.
   

Zwakke punten van de studie

 • Mogelijke misclassificatie van drinkpatronen, omdat alcohol vaak wordt onder-gerapporteerd.
 • Drinkpatronen zijn op één tijdpunt vastgesteld, terwijl deze patronen vaak veranderen over tijd.
 • Geen verschil gemaakt tussen diabetes type 1 en type 2.
 • Weinig ‘binge drinkers’, wat de associatie hiervoor kan beïnvloeden.
 • Voedingsgewoonten zijn nagevraagd met een simpele vragenlijst.

Klik hier voor meer informatie over alcohol en diabetes of bekijk de infographic hieronder.


Referentie:
1. C.  Holst, Becker, U., Jørgensen, M. E., Grønbæk, M., en Tolstrup, J. S., Alcohol drinking patterns and risk of diabetes: a cohort study of 70,551 men and women from the general Danish population., Diabetologia, 2017.