Preventieakkoord pakt problematisch alcoholgebruik aan

Met het Nationaal Preventieakkoord wil het ministerie van VWS samen met een groot aantal partijen naast roken en overgewicht ook problematisch alcoholgebruik aanpakken. De ambitie is dat minder volwassenen te veel drinken en minder jongeren en zwangere vrouwen drinken. Ook de bewustwording van het eigen drinkgedrag en de effecten daarvan moeten toenemen.

Gezondheidseffecten
De ambitie van het preventieakkoord is dat 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2040 de belangrijkste (gezondheids)effecten van alcoholconsumptie kent. De Gezondheidsraad adviseert sinds 2015 om geen alcohol of in elk geval niet meer dan één glas per dag te drinken. Bij één glas per dag is er een lager risico op hart- en vaatziekten, maar ook een hoger risico op borstkanker bij vrouwen. Meer dan één glas per dag zorgt ervoor dat de positieve effecten afnemen en de ongunstige verbanden sterker worden. Overmatig drinken is ongunstig vanwege de verhoogde risico’s op beroerte, borstkanker en darmkanker. Het risico is bij deze soorten kanker al verhoogd vanaf lagere consumptie, maar vooral bij meer dan 4 glazen per dag. Lees hier meer over alcoholconsumptie en risico op kanker.

Minder zwaar alcoholgebruik
Een andere ambitie uit het akkoord is minder overmatig en zwaar alcoholgebruik onder volwassenen. De doelstelling is dat het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig of zwaar drinkt daalt van zo’n 9% naar 5% in 2040. Met speciale aandacht voor jongvolwassenen en 50+-ers. Dit betekent dat vrouwen minder drinken dan 14 glazen per week en maximaal 4 glazen bij een gelegenheid. Mannen houden het bij maximaal 21 glazen per week en 6 glazen per gelegenheid. Voor jongeren geldt dat ze op een latere leeftijd beginnen met drinken, minder drinken en minder bingedrinken. Het is uiteindelijk de doelstelling om tot 0% alcoholgebruik te komen onder de 18 jaar.

Zwangeren
Het aantal zwangere vrouwen dat alcohol drinkt moet in 2040 minder zijn dan 4%. En het aantal vrouwen dat drinkt terwijl ze weet dat ze zwanger is, moet afnemen naar 2%. De Gezondheidsraad adviseert vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, om geen alcohol te drinken. Ook vaders in spe krijgen het advies om vier weken voor conceptie geen alcohol te drinken, als ze ieder risico op verminderde vruchtbaarheid willen uitsluiten. De invloed van alcohol op de foetus en vruchtbaarheid is specifiek onderdeel van effecten die meer bekend moeten worden. 

Lees meer over het Nationaal Preventieakkoord

Meer informatie

Gezondheidseffecten van verantwoorde alcoholconsumptie

Mini-magazine 100% alcoholvrije zwangerschap