Nederlanders dronken in 2020 minder alcohol

De alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad luidt ‘drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’. In hoeverre houden Nederlanders zich daar aan? Aan de hand van data van de Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten we zien hoeveel volwassen Nederlanders ongeveer drinken.

Alcoholrichtlijn
In 2021 gaf 44% van de volwassen Nederlands aan geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag te drinken (1). Daarmee voldoen ze aan de nu geldende alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad. Meer vrouwen (55,3%) dan mannen (38,3%) voldeden aan de alcoholrichtlijn. Van de 44% die voldoet aan de alcoholrichtlijn heeft 8,4% nog nooit alcohol gedronken en 13,6% het afgelopen jaar niet.

Zo'n 80% van de mensen drinkt
Sinds 2015 schommelt het percentage Nederlandse volwassenen dat alcohol drinkt rond de 80%. Uit het onderzoek blijkt dat van de volwassenen, mannen vaker alcohol drinken dan vrouwen (79% en 69% respectievelijk). Gemiddeld drinken drinkers 1,1 glazen per dag, waarbij mannen 1,3 glas per dag drinken en vrouwen 0,8.

Zware en/of overmatige drinkers
Van de volwassen Nederlanders is zo’n 11% een zware en/of overmatige drinker. 8,3% drinkt minimaal 1 keer per week minimaal 6 (man) of 4 (vrouw) glazen bij een gelegenheid. Dit zijn de zware drinkers. Daarnaast drinkt 7,3% meer dan 21 (man) of 14 (vrouw) glazen per week. Dit zijn de overmatige drinkers. Zo’n 5% van de volwassen Nederlanders is dus zowel zware als overmatige drinker.

Bron: Statline, CBS, 2022