Muizenstudie naar effect van alcohol op DNA-schade

Onlangs is een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature waarin het effect van alcohol op DNA-schade in muizen is onderzocht. Genetisch aangepaste muizen waarbij bepaalde enzymen inactief waren gemaakt, blijken meer DNA-schade op te lopen als ze een relatief grote hoeveelheid alcohol krijgen toegediend. Dit mechanisme zou een verklaring kunnen zijn voor een verhoogd risico op bepaalde soorten kanker door alcoholconsumptie.

Wat is er al bekend?
Alcohol kan het risico op kanker verhogen. Het exacte mechanisme is nog onbekend. Wel is bekend dat aceetaldehyde, een afbraakproduct van alcohol, het DNA kan beschadigen.

Wat voegt deze studie toe?
Deze studie1 onderzocht het effect van alcohol op DNA-schade in muizen waarbij bepaalde enzymen inactief zijn gemaakt waardoor ze aceetaldehyde niet konden afbreken. De studie keek niet of de muizen vervolgens kanker kregen.

Aceetaldehyde
Een van de afbraakproducten van alcohol, aceetaldehyde, is schadelijk voor het DNA. Het enzym aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) zorgt normaalgesproken voor afbraak van aceetaldehyde. Wereldwijd hebben ongeveer 540 miljoen mensen (voornamelijk Aziaten) geen actief ALDH2, en hebben dus een hoger risico op schade van aceetaldehyde. Het enzym FANCD2 zorgt voor reparatie van DNA veroorzaakt door aceetaldehyde.

Muizenstudie
De onderzoekers fokten muizen zonder ALDH2 en FANCD2 en keken naar het effect op de bloedstamcellen als deze muizen alcohol kregen toegediend. Muizen zonder deze enzymen stopten met het produceren van nieuwe bloedcellen omdat hun stamcellen waren beschadigd door aceetaldehyde.

Dosis
De muizen in deze studie kregen 5,8 g alcohol per kg lichaamsgewicht toegediend. Wanneer dit wordt omgerekend naar mensen, aan de hand van bloedalcoholpromillage2, staat dit gelijk aan ongeveer 360 g alcohol voor een volwassene van 70 kg, wat overeenkomt met 36 glazen alcohol.

Sterke punten

  • Het onderzochte mechanisme kan mogelijk de associatie tussen alcohol en kanker verklaren.


     

Zwakke punten

  • Resultaten van dierstudies kunnen niet een-op-een vertaald worden naar mensen.
  • Dosering van alcohol is niet in lijn met de gemiddelde alcoholconsumptie van de mens.


Referenties:
1. Garaycoechea JI, Crossan GP, Langevin F, et al. Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature. January 2018. http://dx.doi.org/10.1038/nature25154.
2. https://www.humane-endpoints.info/nl/muis/fysiologische-parameters