Meta-analyse naar associatie tussen alcohol en goedaardige gezwellen in de baarmoeder

Myomen zijn goedaardige gezwellen in de spierwand van de baarmoeder. Een recente meta-analyse, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE, keek naar de associatie tussen myomen en alcoholconsumptie bij vrouwen. Data zijn echter schaars en meer onderzoek is nodig om een duidelijke conclusie te trekken.

Wat is er al bekend?
Er is nog weinig bekend over de risicofactoren van baarmoeder myomen (een goedaardig gezwel of knobbel in de spierwand van de baarmoeder). Er zijn associaties gevonden met risicofactoren, zoals leeftijd, etniciteit en leefstijlfactoren, maar de exacte rol van deze factoren is onbekend. Wel is bekend dat oestrogenen een belangrijke rol spelen in het risico op een myoom.

Wat voegt deze studie toe?
Eerdere observationele studies zijn schaars en hebben uiteenlopende resultaten. Dit is een eerste systematische review en meta-analyse die kijkt naar de associatie tussen alcoholconsumptie en het risico op baarmoeder myomen. Er is niet gekeken naar een oorzakelijk verband en het onderliggende mechanisme is onbekend.

Meer onderzoek nodig
De onderzoekers vonden 6 studies met in totaal bijna een half miljoen vrouwen en ruim 9.300 gevallen van myomen. Gebaseerd op slechts 2 studies blijken huidige drinkers een licht verhoogd risico te hebben op een myoom in vergelijking met geheelonthouders. Voor vrouwen die ooit hebben gedronken was de associatie minder sterk1. Meer onderzoek is nodig naar de associatie tussen alcohol en myomen.

Mechanisme
Het onderliggende mechanisme van de associatie tussen alcohol en het risico op myomen is onbekend. Wel zijn onderzoekers het erover eens dat het vrouwelijk hormoon oestrogeen een belangrijke rol speelt. Oestrogeen is een risicofactor voor het ontstaan van myomen. Omdat alcohol invloed kan hebben op de hormoonspiegels, is het mogelijk dat alcohol op deze manier het risico op myomen kan verhogen1,2.

Myomen
Baarmoeder myomen zijn goedaardig gezwellen of knobbels in de spierwand van de baarmoeder bij vrouwen. Myomen komen voor bij ongeveer 4 tot 21% van alle vrouwen, oplopend tot 40% bij vrouwen boven de 40 jaar1,2.

Sterke punten

  • Het is een eerste meta-analyse die kijkt naar de associatie tussen alcohol en myoma bij vrouwen.
     

Zwakke punten

  • Weinig data over exacte alcoholconsumptie. Niet gekeken naar effect van dosis.
  • Weinig studies meegenomen en grote verschillen tussen meegenomen studies qua studie-opzet en diagnose van myomen.
  • De groep vrouwen was erg heterogeen (zowel Westers als niet-Westers)

Referenties:
1. F.  Chiaffarino, Cipriani, S., Ricci, E., la Vecchia, C., Chiantera, V., Bulfoni, A., en Parazzini, F., Alcohol consumption and risk of uterine myoma: A systematic review and meta-analysis, PLoS ONE, 2017; 12(11).
2. International Journal of Fertility & Sterility. 2016;9(4):424-435.