Meta-analyse: Matige alcoholconsumptie vermindert risico op infectie met Helicobacter Pylori

Het risico op een infectie met de bacterie Helicobacter Pylori is 22% lager in mensen die alcohol drinken, in vergelijking met niet-drinkers. Alcohol zou mogelijk gerelateerd zijn aan het elimineren van de infectie. Dat is de conclusie van een meta-analyse die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Infectious Diseases.

Wat is er al bekend?
Alcoholconsumptie kan zowel gunstige als schadelijke effecten hebben op de gezondheid, afhankelijk ook van de hoeveelheid die gedronken wordt. De meeste studies tonen aan dat alcohol het risico op infectie met H. Pylori kan verlagen. Sommige studies vinden echter andere resultaten, maar dit kan mogelijk verklaard worden door sterk uiteenlopende alcoholconsumptie binnen de onderzochte populaties.

Wat voegt deze studie toe?
Dit is de eerste kwantitatieve meta-analyse die kijkt naar de dosis-specifieke associatie tussen alcohol en H. Pylori infectie.

Lager risico
Mensen die tot 60 g alcohol per dag drinken hebben een verlaagd risico op een infectie met Helicobacter Pylori (H. Pylori). Voor bierdrinkers is het risico op een infectie 16% lager, voor wijndrinkers zelfs 25%. Dat blijkt uit een meta-analyse1 waarbij de resultaten van 12 observationele studies werden gecombineerd. Gedetailleerde analyses vinden dezelfde associatie tussen alcohol en H. Pylori ongeacht geslacht, leeftijd, geografische locatie, studie populatie en soort drank.

Mechanisme
Infecties met H. Pylori vinden voornamelijk plaats op jonge leeftijd. Daarom denken onderzoekers dat de associatie tussen alcohol en H. Pylori komt door het onderdrukken of elimineren van de opgelopen infectie en niet door het verminderen van het oplopen van een infectie. Ook laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat alcohol de groei van H. Pylori kan onderdrukken. Daarnaast heeft alcohol mogelijk een gunstig effect op de maagwand, de zuurtegraad en de maaglediging, wat het lagere risico op H. Pylori infectie kan verklaren.

H. Pylori
H. Pylori is een bacterie die bij veel mensen van nature voorkomt in de maag. Ongeveer de helft van de wereldbevolking is geïnfecteerd met H. Pylori, maar de meeste mensen hebben hier geen last van. In sommige gevallen veroorzaakt de bacterie ontstoken maagslijmvlies, een maagzweer of andere maag-darminfecties2.

Sterke punten van de studie

  • Dosis-specifieke associatie onderzocht.
  • Analyse gesplitst voor geografische locatie, detectiemethode van de infectie en verschillende dranken.


     

Zwakke punten van de studie

  • Relatief kleine ‘sample size’.
  • Zelfrapportage van alcoholinname en verandering van inname over tijd kan leiden tot misclassificatie van alcoholconsumptie.
  • Geen ‘gouden standaard’ voor detectie van H. Pylori infectie.
  • Niet alle meegenomen studies hebben gecorrigeerd voor dezelfde factoren.  


Referenties
1. S.-Y.  Liu, Han, X.-C., Sun, J., Chen, G.-X., Zhou, X.-Y., en Zhang, G.-X., Alcohol intake and Helicobacter pylori infection: a dose-response meta-analysis of observational studies., Infectious Diseases (London), vol. 48, nr. 4, pp. 303-309, 2016.
2. https://www.darmklachten.nl/aandoeningen/helicobacter-pylori