Meta-analyse: alcohol verlaagt het risico op coronaire hartziekten

Mensen die alcohol drinken hebben minder kans op de meest voorkomende hart- en vaatziekten dan niet-drinkers. Dat concludeert een nieuwe meta-analyse die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Lager risico
De meta-analyse1 toont aan dat alcoholdrinkers (ongeacht hoeveelheid) een lager risico hebben op coronaire hartziekten in vergelijking met geheelonthouders. Voormalige drinkers hebben juist een hoger risico op coronaire hartziekten. Dat blijkt uit de meta-analyse van 45 studies waarbij werd gecorrigeerd voor verschillende verstorende factoren.


Sub-analyse
De onderzoekers deden extra analyses om te proberen extra potentieel verstorende factoren in beeld te brengen. In studies met een jonge populatie (<55 jaar), studies van hoge kwaliteit, en studies die corrigeren voor hartgezondheid werd geen significante associatie gevonden tussen alcohol en coronaire hartziekten.

Tekortkomingen
Een commentaar dat werd geschreven naar aanleiding van deze meta-analyse benadrukt een aantal tekortkomingen van de studie2. Om te beginnen gebruiken de onderzoekers een statische methode die ongeschikt is voor een meta-analyse, waardoor de resultaten onjuist kunnen zijn. Daarnaast geven de onderzoekers aan dat de associatie tussen alcohol en coronaire hartziekten niet significant is bij analyse van subgroepen. Omdat bij deze analyses gebruik wordt gemaakt van een kleinere ‘sample size’ lijdt dit vaak tot minder significante resultaten. De resultaten overlappen echter met de totale analyse wat inhoudt dat de associatie nog steeds standhoudt.

In perspectief
In de afgelopen decennia zijn er veel onderzoeken gedaan naar het effect van alcohol op hart- en vaatziekten. De meeste van deze onderzoeken onderschrijven de zogenaamde J-curve: matige alcoholconsumptie geeft een lager risico in vergelijking met niet drinken. Ondanks de vele onderzoeken die het beschermende effect van matige alcoholconsumptie bevestigen blijven er soms vraagtekens of er nog andere verstorende factoren het effect kunnen verklaren. De auteurs van het commentaar betwijfelen of resultaten van observationele studies ooit iedereen in dit debat tevreden kunnen stellen. Zij pleiten daarom voor een grootschalige gerandomiseerde trial om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over de associatie tussen alcohol en hart- en vaatziekten.

Klik hier voor meer informatie over alcohol en hart- en vaatziekten of bekijk de infographic hieronder.
 
Referenties:
1. Jinhui Zhao, Tim Stockwell, Audra Roemer, Timothy Naimi, and Tanya Chikritzhs. Alcohol Consumption and Mortality from Coronary Heart Disease: An Updated Meta-Analysis of Cohort Studies. (2017) Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 78(3): 375-386
2. Eric L. Ding,Kenneth J. Mukamal. Robustness of the J-Shaped Association of Alcohol With Coronary Heart Disease Risk. (2017) Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 78:3, 389-391​