Meer onderzoek nodig naar effect van alcohol op gezond ouder worden

We worden steeds ouder en daarom is het belangrijk om het effect van leefstijl op het verouderingsproces te onderzoeken. In deze systematische review en meta-analyse wordt de associatie tussen alcoholconsumptie (en roken) en gezond ouder worden onderzocht. Mensen die alcohol consumeren hebben een licht verhoogde kans om gezond ouder te worden in vergelijking met mensen die dit niet doen. Echter moeten deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Wat is er al bekend?
De rol van alcohol in het gezond ouder worden is onduidelijk. De ouder wordende populatie wordt steeds groter en daarom is het belangrijk om te begrijpen welke factoren ervoor kunnen zorgen dat we langer en gezonder kunnen leven.

Wat voegt de studie toe?
Deze systematische review en meta-analyse onderzoekt de associatie tussen alcohol (en roken) en gezond ouder worden. Alleen longitudinale observationele studies zijn meegenomen. Daarom kunnen verstorende factoren niet uitgesloten worden.

Gezond ouder worden
Het ouder worden brengt verschillende fysieke en mentale veranderingen met zich mee. Zo heeft ouder worden effect op mobiliteit en dagelijkse bezigheden. Ook is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van verschillende chronische ziekten en kanker. Tot slot heeft veroudering effect op de geestelijke gezondheid en het cognitieve vermogen1. De rol van alcohol in gezond ouder worden is onduidelijk. Aan de ene kant zijn oudere personen gevoeliger voor alcohol, omdat de tolerantie afneemt. Hierdoor kan zelfs een kleine hoeveelheid al problemen veroorzaken2. Aan de andere kant kan matige consumptie van alcohol het risico op dementie3, sterfte aan hart- en vaatziekten4 en diabetes type 2verlagen. 

Alcohol: kleine verschillen
In totaal zijn negen studies meegenomen in deze meta-analyse. Mensen die alcohol drinken hebben een grotere kans om gezond ouder te worden dan mensen die geen alcohol consumeren. Vergelijkbare resultaten worden gevonden wanneer wordt gekeken naar specifieke hoeveelheden. Personen die minder dan één, of twee tot vier drankjes per dag consumeren, hebben een grotere kans om gezond oud te worden. Opmerkelijk is dat mensen die één tot twee alcoholconsumpties per dag nuttigen geen grotere kans hebben om gezond ouder te worden dan mensen die niet drinken. De onderzoekers benadrukken dat de gevonden verschillen klein zijn.Daarnaast zijn zowel alcoholconsumptie als gezond ouder worden niet op eenzelfde manier gemeten in de verschillende studies. Daarom is het belangrijk dat de gevonden resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden en dat er meer onderzoek gedaan wordt. 

Roken
De meta-analyse kijkt ook naar de associatie tussen roken en gezond ouder worden. Hierbij zijn 18 studies meegenomen. De onderzoekers vonden een sterkere associatie met roken in vergelijking met alcohol. Mensen die nog nooit gerookt hadden, hadden een (meer dan) twee keer zo hoge kans om gezond ouder te worden dan rokers. 

Sterke punten

  • Deze studie is de eerste meta-analyse over de associatie tussen alcoholconsumptie en gezond ouder worden.


Zwakke punten

  • Er is maar een klein aantal studies meegenomen in de sub-analyses
  • Het meten van het gezond ouder worden verschilt in de meegenomen studies
  • De definitie voor iemand die geen alcohol consumeert varieert in de meegenomen studies.

Referenties
​1. Daskalopoulou, C., Stubbs, B., Kralj, C., Koukounari, A., Prince, M., & Prina, A. M. (2018). Associations of smoking and alcohol consumption with healthy ageing: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. BMJ open, 8(4), e019540. 
2. US Department of Health and Human Services. (1998). Substance abuse among older adults: Treatment improvement protocol (TIP) Series, 26. DHHS Publication No.(SMA), 98-3179.
3. Mukamal, K. J., Kuller, L. H., Fitzpatrick, A. L., Longstreth Jr, W. T., Mittleman, M. A., & Siscovick, D. S. (2003). Prospective study of alcohol consumption and risk of dementia in older adults. Jama, 289(11), 1405-1413. 
4. Ronksley, P. E., Brien, S. E., Turner, B. J., Mukamal, K. J., & Ghali, W. A. (2011). Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. Bmj, 342, d671.
5. Koppes, L. L., Dekker, J. M., Hendriks, H. F., Bouter, L. M., & Heine, R. J. (2005). Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies. Diabetes care, 28(3), 719-725.