Matige alcoholconsumptie verlaagt mogelijk het risico op erectiestoornissen

Een erectiestoornis is meest voorkomende seksuele stoornis bij oudere mannen. Een nieuwe meta-analyse die de associatie tussen alcoholconsumptie en erectiestoornissen onderzoekt is onlangs gepubliceerd in het International Journal of Impotence Research. De resultaten laten zien dat matige alcoholconsumptie geassocieerd is met een lager risico op erectiestoornissen. Het onderliggende mechanisme is mogelijk gerelateerd aan dezelfde mechanismen voor hart- en vaatziekten.

Wat is er al bekend?
Eerdere studies suggereren dat matige alcoholconsumptie geassocieerd is met een lager risico op erectiestoornissen. Het bewijs is echter nog onduidelijk.

Wat voegt deze studie toe?
Deze studie is een eerste meta-analyse van observationele onderzoeken naar de associatie tussen alcoholconsumptie en erectiestoornissen. Ook een dosis-respons analyse is uitgevoerd.

Lager risico
Deze meta-analysebevat 24 observationele studies uit verschillende werelddelen met in totaal bijna 155.000 mannen. De onderzoekers vinden geen associatie als ze kijken naar drinkers in vergelijking met nooit-drinkers. Dit komt mogelijk door de grote verschillen tussen de individuele studies. Als echter wordt gekeken naar de dosis-respons analyse, dan laten de resultaten zien dat het risico op erectiestoornissen lager is voor licht-tot-matige alcoholconsumptie in vergelijking met niet-drinkers. Voor overmatig drinken (>25 glazen per week) is geen duidelijke associatie te zien. Het laagste risico is te zien bij 14,5 glazen alcohol per week, wat geassocieerd is met een 34% lager risico op erectiestoornissen. Verschillende studies laten ook zien dat ex-drinkers een verhoogd risico hebben op erectiestoornissen.

Onderliggende mechanismen
Het onderliggende mechanisme is in deze meta-analyse niet specifiek onderzocht. De onderzoekers beschrijven wel een aantal mechanismen die de associaties tussen alcoholconsumptie en erectiestoornissen zou kunnen verklaren. Zij redeneren dat de gunstige effecten van matige alcoholconsumptie op hart- en vaatziekten mogelijk ook gelden voor erectiestoornissen. Beiden hebben eenzelfde pathofysiologische basis waarbij onder andere ontregelde endotheelfunctie, ontstekingen en lage testosteronwaardes een rol spelen. De negatieve effecten van vooral overmatige alcoholconsumptie op erectiestoornissen zijn mogelijk gerelateerd aan schade aan de bloedvaten en een verhoogd risico op insulineresistentie. Daarnaast kan alcohol ook effect hebben op de aanmaak van testosteron en daarmee op libido en seksuele potentie.

Erectiestoornissen
Erectiestoornissen of impotentie is het onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden voor het hebben van geslachtsgemeenschap. Erectiestoornissen zijn de meest gediagnosticeerde seksuele aandoeningen bij oudere mannen. Een erectiestoornis komt voor bij ongeveer 5% van mannen van 40 jaar en bij 15% van mannen van 75 jaar. Leeftijd is gerelateerd aan zowel het voorkomen als de ernst van een erectiestoornis. Andere risicofactoren zijn overgewicht, roken en een zittende leefstijl1.

Sterke punten

  • Meta-analyse bevat 24 studies met grote populaties
  • Analyse met alcoholcategorieën en dosis-respons uitgevoerd
  • Geen bewijs van publicatie bias

Zwakke punten

  • Onderliggende mechanisme niet bekend, daarom beperkt bewijs voor oorzakelijk verband
  • Verstorende factoren kunnen niet worden uitgesloten
  • Geen data om het effect van alcoholconsumptie over tijd of zwaar overmatig drinken op erectiestoornissen te analyseren.
     

Referenties
1. Wang, X. - M., Bai, Y. - J., Yang, Y. - B., Li, J. - H., Tang, Y., and Han, P. Alcohol intake and risk of erectile dysfunction: a dose-response meta-analysis of observational studies. International Journal of Impotence Research, vol. 30, pp. 342-351, 2018.