Matige alcoholconsumptie verlaagt het risico op Alzheimer

Canadese onderzoekers concluderen dat lichte tot matige alcoholconsumptie het risico op Alzheimer verlaagt ten opzichte van niet drinken. Ze publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Neurotoxicology1.

Een van de risicofactoren
Voor deze systematische review zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan en ontwikkelen van Alzheimer onderzocht. Voor de risicofactor alcohol zijn zeven systematische reviews en twee cohortstudies onder de loep genomen. Ondanks dat deze studies niet allemaal van even goede kwaliteit zijn en niet allemaal eenduidige uitkomsten hebben, is de conclusie van de onderzoekers dat lichte tot matige alcoholconsumptie het risico op Alzheimer kan verlagen. Deze resultaten bevestigen resultaten die in eerdere studies zijn gevonden.

Voor meer informatie over de associatie tussen alcoholconsumptie en Alzheimer, zie ons boek.