Maakt alcohol je aantrekkelijker voor muggen?

Het muggenseizoen is weer in volle gang. De een is een aantrekkelijkere prooi voor muggen dan de ander. Zo hebben muggen een voorkeur voor bloedgroep 0 en bepaalde lichaamsgeuren1,2. Er is weinig onderzoek gedaan of alcoholconsumptie de aantrekkingskracht voor muggen kan beïnvloeden. Er is nog veel onduidelijkheid of dit zo is, geldt voor alle alcoholhoudende dranken en voor in Nederland voorkomende muggen.

Aantrekkelijke prooi
Mensen zijn een aantrekkelijkere prooi voor muggen na het drinken van bier, blijkt uit een Japanse studie met muggen van de Aedes-soort. Deze muggen kunnen ziektes als dengue en gele koorts overbrengen en zijn zeer zeldzaam in Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat er meer muggen op de proefpersonen landden na het drinken van 350 ml bier dan voorafgaand aan het bierdrinken. Opvallend genoeg hadden zweten of huidtemperatuur na alcoholconsumptie geen invloed op de aantrekkingskracht van muggen. De onderzoekers concluderen dat het waarschijnlijk een andere nog onbekende stof is die muggen aantrekt na het drinken van alcohol3.

Geur trekt muggen aan
Dat muggen een voorkeur hebben voor bierdrinkers is ook gevonden in een andere studie, waarbij een andere muggensoort (Anopholes gambiae) werd onderzocht. Deze mug staat bekend om het overdragen van Malaria en komt voor zover bekend niet in Nederland voor. Bij dit onderzoek in Burkina Faso werd de hoeveelheid aangetrokken muggen zowel 15 minuten voor de consumptie als 15 minuten na de consumptie gemeten. Deelnemers die een liter bier dronken bleken aanzienlijk meer aantrekkingskracht op de muggen uit te oefenen dan deelnemers die een liter water dronken. De onderzoekers suggereren dat de afbraak van alcohol de geur van het lichaam en de uitademingslucht aantrekkelijker maakt voor muggen4.

Meer onderzoek nodig
Er moet nog meer onderzoek gedaan worden om erachter te komen of alcoholconsumptie de aantrekkingskracht voor muggen kan beïnvloeden. Geldt het voor alle alcoholhoudende dranken? Hoe sterk is het effect? En wat is het mechanisme? Ook is het nog niet duidelijk of Nederlandse bierdrinkers een verhoogd risico hebben op muggenbeten, gezien beide muggensoorten van de eerder beschreven studies niet of nauwelijks in ons land voorkomen.

Bronnen:
1. Qiu YT, Smallegange RC, Van Loon JJA, Ter Braak CJF, & Takken W. (2006). Interindividual variation in the attractiveness of human odours to the malaria mosquito Anopheles gambiae ss. Medical and veterinary entomology20(3), 280-287
2. Shirai, Y, Funada H, Takizawa H, Seki T, Morohashi M, & Kamimura K. (2004). Landing preference of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on human skin among ABO blood groups, secretors or nonsecretors, and ABH antigens. Journal of medical entomology41(4), 796-799.
3. Shirai O, Tsuda T, Kitagawa S, Naitoh K, Seki T, Kamimura K, & Morohashi M. (2002). Alcohol ingestion stimulates mosquito attraction. Journal of the American Mosquito Control Association18(2), 91-96.
4. Lefèvre T, Gouagna LC, Dabiré KR, Elguero E, Fontenille D, Renaud F, ... & Thomas F. (2010). Beer consumption increases human attractiveness to malaria mosquitoes. PloS one5(3), e9546.