Vraagbaak: Maakt bier je aantrekkelijker voor muggen?

07/07/2017

De een is een aantrekkelijkere prooi voor muggen dan de ander. Hoe komt dit? Welke factoren zijn van invloed? En zijn vooral bierdrinkers aantrekkelijk voor muggen?

Welke factoren beïnvloeden de aantrekkelijkheid voor muggen?
Uit onderzoek blijkt dat muggen een voorkeur voor bloedgroep 0 en bepaalde lichaamsgeuren hebben1,2. Er is weinig onderzoek gedaan of alcohol de aantrekkingskracht voor muggen kan beïnvloeden. Er zijn wel een aantal onderzoeken gedaan met bier en muggen die niet in Nederland voorkomen.
Uit een Japanse studie blijkt dat meer muggen van de Aedes-soort landen op de proefpersonen na het drinken van 350 ml bier dan voorafgaand aan het bierdrinken. Opvallend genoeg hadden zweten of huidtemperatuur na alcoholconsumptie geen invloed op de aantrekkingskracht van muggen. De onderzoekers concluderen dat het waarschijnlijk een andere nog onbekende stof is die muggen aantrekt na het drinken van alcohol3. De Aedes-mug kan ziektes als dengue en gele koorts overbrengen en is zeer zeldzaam in Nederland
Een studie in Burkina Faso met een andere muggensoort (Anopholes gambiae) laat zien dat deelnemers die een liter bier drinken meer aantrekkingskracht hebben op de muggen dan deelnemers die water drinken. De onderzoekers suggereren dat de afbraak van alcohol de geur van het lichaam en de uitademingslucht aantrekkelijker maakt voor muggen4. Deze mug staat bekend om het overbrengen van Malaria en komt voor zover bekend niet in Nederland voor.


Maakt bier je aantrekkelijker voor muggen?
Er moet meer onderzoek gedaan worden om erachter te komen of het drinken van bier je aantrekkelijker maakt voor muggen. Er zijn wel aanwijzingen dat dit zo is bij muggen die niet in Nederland voorkomen. Wat we nog niet weten is, hoe sterk dit effect is. Komt het echt door het bier, of door andere factoren? Wat is het mechanisme? En geldt het alleen voor bier, of ook voor andere alcoholhoudende dranken?

Bronnen:
1. Qiu YT, Smallegange RC, Van Loon JJA, Ter Braak CJF, & Takken W. (2006). Interindividual variation in the attractiveness of human odours to the malaria mosquito Anopheles gambiae ss. Medical and veterinary entomology20(3), 280-287
2. Shirai, Y, Funada H, Takizawa H, Seki T, Morohashi M, & Kamimura K. (2004). Landing preference of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on human skin among ABO blood groups, secretors or nonsecretors, and ABH antigens. Journal of medical entomology41(4), 796-799.
3. Shirai O, Tsuda T, Kitagawa S, Naitoh K, Seki T, Kamimura K, & Morohashi M. (2002). Alcohol ingestion stimulates mosquito attraction. Journal of the American Mosquito Control Association18(2), 91-96.
4. Lefèvre T, Gouagna LC, Dabiré KR, Elguero E, Fontenille D, Renaud F, ... & Thomas F. (2010). Beer consumption increases human attractiveness to malaria mosquitoes. PloS one5(3), e9546.