Hoeveel alcohol drinkt Nederland?

Bijna 80% van de volwassen Nederlanders dronk in 2019 weleens alcohol. 11% dronk in 2019 niet, maar daarvoor wel. En 9% heeft nog nooit alcohol gedronken. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Uit het onderzoek blijkt dat van de volwassenen, mannen meer alcohol drinken dan vrouwen (85% en 74% respectievelijk). Het percentage van volwassenen dat drinkt is sinds dat het consequent gemeten wordt vanaf 2014 redelijk stabiel (rond de 80%). Gemiddeld drinken drinkers 1,2 glazen per dag; waarbij mannen 1,5 glas per dag drinken en vrouwen 0,8.

Alcoholrichtlijn 
In 2019 gaf 41% van de Nederlanders aan geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag te drinken. Daarmee voldoen ze aan de nu geldende richtlijn van de Gezondheidsraad. Van de vrouwen van 18 jaar en ouder was dit 53%, tegen 30% van de mannen. Ouderen van 75 jaar of ouder houden zich van de volwassenen het beste aan de richtlijn. Van deze groep dronk 66% niet of maximaal 1 glas per dag.

In 2014 dronk ruim 37% van de volwassenen geen alcohol of maximaal 1 glas per dag. Destijds gold nog de oude alcoholrichtlijn: mannen maximaal 2 glazen per dag, vrouwen maximaal 1. In 2015 is deze richtlijn bijgesteld naar maximaal 1 glas per dag voor zowel mannen als vrouwen.

Hoeveel alcohol drinkt Nederland?
Van de volwassen Nederlanders voldoet dus 41% aan de richlijn van de Gezondheidsraad. Zo'n 13% is zware drinker en/of overmatige drinker (definitie bij figuur: Hoeveel drinkt NL?). De overige 46% drinkt gemiddeld 1 glas per dag. Dit betekent niet dat ze voldoen aan de richtlijn. Ze drinken af en toe (of vaker) meer dan 1 glas per dag.

Meer informatie

41 procent van de volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag

Bron: Statline, CBS, 2020