Effect van alcohol op prognose na maag- en darmkankerdiagnose

Het was al bekend dat alcohol het risico op bepaalde soorten kanker kan verhogen. Een nieuwe systematische review kijkt nu naar de rol van alcohol op de prognose van patiënten met maag- en darmkanker. De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, laten zien dat lichte alcoholconsumptie waarschijnlijk geen negatief effect heeft op de prognose.

Wat is er al bekend?
Er is al veel onderzoek gedaan naar de associatie tussen alcohol en het krijgen van kanker. Volgens de World Cancer Research Fund (WCRF) is er overtuigend bewijs dat alcohol een risicofactor is voor verschillende soorten kanker in het maagdarmstelsel. Er is echter weinig bekend over de rol van alcohol (en andere leefstijlfactoren) op de prognose na kankerdiagnose.

Wat voegt deze studie toe?
Deze systematische review kijkt naar de rol van alcohol (en roken) op de prognose van mensen met verschillende soorten kanker in het maagdarmstelsel. Er is niet gekeken naar een oorzakelijk verband of het onderliggende mechanisme. Alleen observationele studies waren beschikbaar, verstorende factoren zijn daarom niet uit te sluiten.

Effect van alcohol
De onderzoekers keken naar patiënten met verschillende soorten kanker in het maagdarmstelsel en het effect van alcohol op de prognose1. Over het algemeen blijkt dat lichte alcoholconsumptie niet is geassocieerd met een slechtere prognose. Resultaten van specifieke soorten kanker worden hieronder kort uitgelicht.

Soort kanker

Effect van alcohol

Darmkanker

Licht tot matige alcoholconsumptie lijkt gunstig te zijn op de overlevingskansen.

Slokdarmkanker en leverkanker

Vooral overmatige alcoholconsumptie lijkt een negatief effect te hebben op de prognose. Uit data van voormalige drinkers blijkt dat stoppen met drinken een gunstig effect heeft.

Maagkanker en alvleesklierkanker

Voor deze twee soorten kanker zijn te weinig studies beschikbaar om een associatie te vinden tussen alcoholconsumptie en prognose.

Meer onderzoek nodig
De onderzoekers kijken ook naar het effect van roken op de prognose van verschillende soorten kanker in het maagdarmstelsel. In de meeste gevallen laten studies zien dat (zware en voormalige) rokers een slechtere prognose hebben dan niet-rokers, vooral bij slokdarmkanker. Alleen voor leverkanker zijn te weinig studies beschikbaar. De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is naar de rol van alcohol (en roken) in de prognose van verschillende soorten kanker in het maagdarmstelsel. Studies moeten daarbij goed onderscheid maken tussen lichte, matige en overmatige alcoholconsumptie.

Sterke punten

  • Systematische review die kijkt
    naar de rol van alcohol in de prognose in kankerpatiënten in plaats van het risico op kanker.     

Zwakke punten

  • Voor sommige soorten kanker zijn maar weinig studies en data beschikbaar.
  • Alcoholconsumptie is niet in alle studies uitgesplitst in specifieke categorieën of hoeveelheden.
  • Er is niet gekeken naar het gecombineerde effect van alcohol en roken.

Klik hier voor meer informatie over alcohol en kanker, of bekijk de infographic hieronder.

Referenties
1. Ú. C. McMenamin, McCain, S., en Kunzmann, A. T., Do smoking and alcohol behaviours influence GI cancer survival? Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, vol. 31, nr. 5, pp. 569-577, 2017.