De impact van leefstijlfactoren op het risico op COVID-19

In Wuhan, China - het epicentrum van de coronapandemie - hebben wetenschappers onderzoek1 gedaan naar de vraag of leefstijlfactoren de vatbaarheid voor COVID-19 kunnen beïnvloeden. De resultaten laten zien dat gebrek aan slaap en een hoge fysieke activiteit geassocieerd zijn met een hoger risico op COVID-19. Goede handhygiëne, fruitconsumptie en matige alcoholconsumptie zijn juist geassocieerd met een lager risico. De auteurs benadrukken echter dat ze matige alcoholconsumptie niet aanbevelen om COVID-19 te voorkomen, vanwege de gezondheidsrisico’s.

Wat is er al bekend? Er is al aardig wat onderzoek dat kijkt naar de veranderende trend in alcoholconsumptie tijdens de pandemie en dat kijkt naar de behandeling en verlichting van de symptomen van COVID-19, maar er is weinig bekend over het verband tussen leefstijlfactoren en de vatbaarheid voor het virus.

Wat voegt deze studie toe? Dit is de eerste case-control studie die zich richt op het verband tussen leefstijlfactoren en COVID-19.

De onderzoekers van de studie selecteerden willekeurig 105 patiënten met COVID-19 uit een ziekenhuis in Wuhan. Ze koppelden elke patiënt aan twee niet-corona-geïnfecteerde personen met dezelfde leeftijd als de patiënt, hetzelfde geslacht, en met dezelfde reeds bestaande ziekten zoals hypertensie en diabetes.

Gebrek aan slaap en lichamelijke activiteit
De resultaten laten zien dat de COVID-19-patiënten in vergelijking met de niet-geïnfecteerde deelnemers vaker een gebrek aan slaap hebben - minder dan 7 uur per nacht - wat erop kan wijzen dat slaapgebrek een risicofactor is voor infectie.

Tegen verwachting in blijken COVID-19-patiënten ook een hogere fysieke activiteit te hebben; meer dan 5 keer per week lichamelijke activiteit kan een risicofactor zijn. De auteurs zeggen dat dit kan komen door het effect van lichamelijke activiteit op ons immuunsysteem, maar de impact op het risico op luchtweginfecties is controversieel2,3. Een tweede verklaring is dat mensen in de winter voor sportscholen kiezen voor lichaamsbeweging waar slechte ventilatie de blootstelling aan het virus kan verhogen, maar de auteurs hebben hier geen wetenschappelijk bewijs voor.

Alcoholconsumptie, fruit en handhygiëne
Er zijn ook leefstijlfactoren die een beschermend effect kunnen hebben. Zoals te verwachten is handhygiëne een van de factoren die geassocieerd is met een lager risico op infectie. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse fruitinname en matige alcoholconsumptie (minder dan 10 drankjes per week; 100 gram alcohol).

Hoewel de resultaten suggereren dat matige alcoholconsumptie het risico op COVID-19 kan verlagen, benadrukken de auteurs dat ze niet aanbevelen om matig te gaan drinken om COVID-19 te voorkomen vanwege de gezondheidsrisico's.

   Sterke punten

  • Er wordt rekening gehouden met meerdere leefstijlfactoren
  • Iedere patiënt is gekoppeld aan 2 niet-geïnfecteerde personen

   Beperkingen

  • Case-control study: kan causaliteit niet bewijzen

References

1. Gao, C., Zhao, Z., Li, F., Liu, J. L., Xu, H., Zeng, Y., Yang, L., Chen, J. Lu, X., Wang, C., & Guo, Q. (2020). The impact of individual lifestyle and status on the acquisition of COVID-19: A case—Control study. PloS one, 15(11), e0241540.

2. BLAIR, S., Cheng, Y., & Holder, J. S. (2001). Is physical activity or physical fitness more important in defining health benefits?. Medicine and science in sports and exercise33(6).

3. Thompson, P. D., Buchner, D., Piña, I. L., Balady, G. J., Williams, M. A., Marcus, B. H., ... & Fletcher, G. F. (2003). Exercise and physical activity in the prevention and treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council