Coronamaatregelen van invloed op drinkgedrag van bijna een derde van de Nederlanders

Uit onderzoeken van het RIVM en het Voedingscentrum blijkt dat de coronamaatregelen invloed hebben op de alcoholconsumptie van ongeveer 30 procent van de Nederlanders. In die groep zitten zowel mensen die meer als minder zijn gaan drinken. Vooral studenten drinken minder: maar liefst 65 procent zegt minder alcohol te drinken.

Om de effecten van de coronamaatregelen in kaart te brengen, heeft het Voedingscentrum onderzoek1 laten doen waar 1.030 volwassenen aan meededen. Hieruit blijkt dat er over het algemeen slechts kleine veranderingen zijn in het koop-, kook- en eetgedrag van Nederlanders. Het merendeel (83%) geeft aan dat zij niet anders zijn gaan eten nadat de coronamaatregelen van kracht werden.

1 op de 5 drinkt minder alcohol
Op de alcoholconsumptie zijn de effecten iets groter. Ongeveer 70 procent van de respondenten drinkt evenveel als vóór de coronamaatregelen. Echter, 20 procent drinkt minder alcohol sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd, en 11 procent juist meer. Vooral studenten zijn minder gaan drinken: maar liefst 65% zegt minder alcohol te drinken. Er is niet nagevraagd hoeveel meer of minder de respondenten drinken. En ook niet waarom. Sinds 15 maart zijn alle restaurants en cafés in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten. Dit geldt ook voor de studentenverenigingen.

Grootschalig onderzoek RIVM
Ook het RIVM doet samen met de GGD onderzoek2 naar de effecten van de coronamaatregelen. Dit is een breder en grootschalig onderzoek met 90.000 respondenten. Met dit onderzoek wordt er gepeild wat mensen vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. Ook in dit onderzoek geven mensen aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 73% eet nog hetzelfde. Wat alcohol betreft lijken de resultaten op die van het Voedingscentrum. Ongeveer 18% zegt (veel) minder te drinken en 15% zegt (veel) meer te drinken. Ook hier is niet nagevraagd hoeveel meer of minder de respondenten drinken of wat de belangrijkste redenen zijn dat mensen hun drinkgedrag aanpassen.

Referenties
1. Voedingscentrum. Persbericht - Meeste Nederlanders eten niet anders door coronamaatregelen 
2. RIVM. Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden