Alles over bier en gezondheid

Kennisinstituut Bier is het wetenschappelijke instituut op het gebied van verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. We verzamelen wetenschappelijke kennis en proberen daar waar gaten in de kennis zijn onderzoek te initiëren. Onze website geeft zo gebalanceerd mogelijk de laatste stand van zaken weer. Onze (transparant vermelde) financier Nederlandse Brouwers bemoeit zich inhoudelijk niet met de wetenschap.

Discussie welkom
We houden zo goed mogelijk de wetenschappelijke literatuur bij. Alle literatuur die wordt gepubliceerd, beoordelen we, koppelen we aan eerder onderzoek en proberen we te vertalen naar begrijpelijke informatie. De wetenschappers in ons bestuur zien erop toe dat we alle aspecten van matige bierconsumptie belichten en een genuanceerd beeld neerzetten. Als wij dit op de een of andere manier niet correct doen, dan horen we dat graag. Wetenschap is niet altijd zwart of wit, daarom nodigen wij iedereen uit met ons in discussie te gaan.