Alcohol en maagdarmklachten

Dat wat we eten en drinken kan veel invloed hebben op ons maagdarmstelsel. Voor het eerst is in een systematische review bekeken wat het effect is van alcohol op maagdarmklachten. Uit een klein aantal beschikbare studies blijkt dat alcohol over het algemeen niet geassocieerd is met de meest voorkomende maagdarmklachten; meer dan 6 glazen per week kan mogelijk wel een negatief effect hebben. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology.

Wat is er al bekend?
Het effect van voeding en beweging op de ontwikkeling van maagdarmklachten is al uitgebreid onderzocht.

Wat voegt deze studie toe?
Deze systematische review kijkt voor het eerst naar studies die het effect van alcohol (en roken) op maagdarmklachten hebben onderzocht. 

6 drankjes per week
De onderzoekers keken naar maagdarmklachten in relatie tot alcohol in het algemeen en specifiek naar meer dan 6 drankjes per week1. De resultaten laten zien dat alcoholconsumptie in het algemeen niet is geassocieerd met functionele dyspepsie (overgevoelige maag, zonder duidelijke oorzaak). Bij inname van meer dan 6 alcoholische drankjes per week komt functionele dyspepsie vaker voor, waardoor er mogelijk sprake is van een dosis-response associatie.
Alcoholconsumptie in het algemeen was ook niet geassocieerd met het voorkomen van het prikkelbare darm syndroom. Meer dan 6 drankjes per week kunnen mogelijk wel leiden tot gerelateerde klachten, zoals buikpijn. Dit is in lijn met het toxische effect van alcohol op het maagdarmstelsel.

Eerste inzichten
Deze systematische review is een eerste aanwijzing voor het effect van alcohol op maagdarmklachten. De resultaten zijn gebaseerd op slechts drie relevante studies. Meer onderzoek is nodig om de associatie tussen alcohol en maagdarmklachten beter in beeld te brengen. Daarbij moet gekeken worden naar specifieke hoeveelheden alcohol en rekening gehouden worden met mogelijke verstorende factoren, zoals voeding en beweging.

Functionele maagdarmklachten
Maagdarmstoornissen zonder duidelijke oorzaak of klinische afwijkingen worden ook wel functionele maagdarmklachten genoemd. De diagnose wordt gesteld door uitsluiting van andere aandoeningen en aan de hand van specifieke symptomen en klachten van de patiënt, zoals buikpijn, misselijkheid, winderigheid en een opgeblazen gevoel2. Functionele maagdarmklachten komen bij 1 op de 4 à 5 mensen voor3; de meest voorkomende aandoeningen zijn functionele dyspepsie en het prikkelbare darm syndroom1.

Sterke punten van deze studie

  • Eerste systematische review met inzichten over de associatie tussen alcohol en maagdarmklachten
  • Studies uit verschillende landen zijn meegenomen.

     

Zwakke punten van deze studie

  • Slechts drie relevante studies over alcohol en maagdarmstoornissen werden gevonden.
  • De criteria voor het diagnosticeren van functionele maagdarmstoornissen varieert.
  • Het voorkomen van de aandoeningen verschilt per land.
  • Niet alle studies hebben voedingspatroon en fysieke activiteit meegenomen als verstorende factor.
  • Ook andere ziektes en medicatie kunnen verstorende factoren zijn.
  • Weinig data over de hoeveelheid van alcoholinname.

Referenties:
1. B.  Ohlsson. The role of smoking and alcohol behaviour in management of functional gastrointestinal disorders. Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, 2017
2. Maag Lever Darm Stichting. Ziekten – Functionele maagklachten. 2013. https://www.mlds.nl/ziekten/functionele-maagklachten/
3. Maagdarmlever.nl. Anatomie en aandoeningen binnen het MDL-gebied. Darmen & Maag. 2017. http://www.maagdarmlever.nl/