Hoeveel draagt alcohol bij aan het risico op kanker?

Dat alcohol het risico op een aantal soorten kanker verhoogt is bekend. In dit onderzoek proberen wij te achterhalen hoe groot de bijdrage van alcohol is en hoe dit zich verhoudt tot andere risicofactoren.

Uitvoering
Een systematische review van bestaande literatuur gecombineerd met een statische analyse moet meer duidelijkheid geven.

Uitvoering: Hendriks Nutrition Support for Business en StatistiCal
Financiering: Kennisinstituut Bier