Myrthe de Beukelaar, stagiair

Bier is een volksdrank; het is sterk verweven in de Nederlandse cultuur. Er heerst veel discussie over de mogelijke effecten van bier op de gezondheid. Men spreekt dan vaak van ‘goed’ of ‘slecht’, maar wie heeft zicht op de nuances?

Tijdens mijn master Nutrition & Health aan de Wageningen UR verdiep ik mij in het ontwikkelen en evalueren van nieuwe ideeën en werkwijzen die bij kunnen dragen aan de volksgezondheid. Kennisvoorziening speelt hierin een grote rol. Echter, over de relatie tussen verantwoorde alcoholconsumptie en gezondheid valt zo veel informatie te vinden, dat het lastig kan zijn voor professionals om betrouwbare adviezen te vormen. Ik vind het daarom mooi dat Kennisinstituut Bier zich waagt aan dit grijze gebied en op grond van wetenschappelijk onderzoek een kritische blik werpt op ‘de feiten’.

Als stagiaire bij Kennisinstituut Bier coördineer ik een nieuw onderzoek naar de portiegrootte van verschillende alcoholische dranken (de gebruikelijke hoeveelheid die men thuis schenkt). Dit is belangrijke informatie, want voor zelfrapportage-onderzoek moeten alcoholhoeveelheden natuurlijk gebaseerd worden op reële thuisgebruik-portiegroottes.

Zodoende hoop ik met mijn stage-onderzoek het schatten van alcoholconsumptie in Nederland zo nauwkeurig mogelijk te maken.