Tim van Wingerden, Msc, werkervaringsplek

Alcohol en bier hebben vaak het imago dat het niet goed is voor je gezondheid. Dit klopt als je er veel van drinkt, maar wist je dat een à twee biertjes per dag in veel gevallen gezonder kunnen zijn dan alcoholonthouding?

Na mijn master Health Sciences met de specialisatie Nutrition & Health aan de VU Amsterdam wil ik ervaring opdoen als onderzoeker op het gebied van voeding en gezondheid. Bij Kennisinstituut Bier ben ik betrokken bij verschillende onderzoeks- en communicatiewerkzaamheden. Hierbij ligt de focus op het omzetten van relevante wetenschappelijke artikelen naar toegankelijke teksten voor verschillende doelgroepen. Naar mijn mening heeft het instituut een mooie en belangrijke rol bij het communiceren en nuanceren van wetenschappelijke bevindingen. Het is enorm van belang dat het kaf van het koren wordt gescheiden in het huidige medialandschap waar informatie alle kanten op schiet. Ik zie het als een mooie uitdaging om de gezondheidseffecten van het zowel mateloos populaire als complexe product bier zo genuanceerd en realistisch mogelijk in kaart te brengen.

Via deze werkervaringsplek van twee dagen in de week hoop ik er aan bij te dragen dat bier het imago krijgt dat het verdient.